Få dokumenteret dine overløb

Få dokumenteret dine overløb

 

Få dokumenteret dine overløb

Få dokumenteret dine overløb

evalueret eller kontrolleret dine overløbsmålinger, så du har dokumentationen i orden, hvis der skulle ske et overløb!

Evaluering:

Ved en evaluering får du en komplet gennemgang af dit anlæg og instrumenter on-site.

Vi beskriver, hvordan overløbet er konstrueret, vi opmåler det og beregner en fl owskala for, hvor meget vand, der maksimalt kan udledes. Derudover kontrollerer vi programmeringen af instrumenterne i forhold til vores beregning, og der rettes til, hvis det er nødvendigt. Hvis vi ændrer i programmeringen, sørger vi selvfølgelig for, at du får besked, så skalaen i dit styresystem også kan rettes. Evalueringen afsluttes med en kontrol af, om skalaen er ok.


Efter evalueringen får du en rapport, som indeholder:
  • En beskrivelse af, hvordan overløbet er bygget  
  • En geometrisk opmåling af bygværket  
  • Billeddokumentation  
  • En beregning af flowskala  
  • En oversigt over monterede sensorer / instrumenter  
Denne evalueringsrapport er din dokumentation og danner grundlag for løbende kontrol af dit overløb. Har du allerede fået lavet en evaluering af dit anlæg, kan du springe denne over og i stedet få udført en kontrol af dine instrumenter.

Kontrol:

Ved en kontrol af dine overløb tester vi:
  • Dine niveaumålere med en laserafstandsmåler – måleevnen kontrolleres ned til ± 1 mm nøjagtighed  
  • Om der er overensstemmelse mellem din online måling og niveaumålerens måling samt udgangssignal  
  • Om grundlaget for din flowberegning er korrekt  
  • Om der er fremmedlegemer, begroninger m.m. i dit anlæg, der kan påvirke niveaumålingen  
  • Om beton, metalindlæg osv. på dit anlæg stadig er intakt, så forudsætningerne for en korrekt flowbereg ning er tilfredsstillende  
Efter kontrollen får du et testcertifikat, som du kan bruge som dokumentation over for myndighederne.


Læs mere og bestil dit besøg her.