Certificering i Functional Safety for Engineers SIL - TÜV

Certificering i Functional Safety for Engineers SIL - TÜV

I samarbejde med TÜV Rheinland og Yokogawa giver Insatech dig muligheden for at tage et uddannelsesforløb, der efter bestået eksamen gør dig til : Tüv Certified Funtional Safety Engineer Safety Instrumented Systems IEC 61508/IEC 61511

 

Certificering i Functional Safety for Engineers SIL - TÜVSIL – TÜV Certified Functional Safety Engineer

Formålet med uddannelsen er at give ingeniører og teknikere, den elementære og nødvendige viden om Functional Safety, baseret på de internationale standarder IEC 61508 og IEC 61511. Dette er nu en international anerkendt standard. I USA kaldes standarden ISA84, men den har samme indhold som IEC61511.

Hvad er Functional Safety?

Functional Safety er en systematisk måde at betragte sikkerhedsniveauet i sit procesanlæg, set ud fra styringen af processen, identificering af risici for mennesker, materiel og miljø, samt beregne og anskueliggøre hvilke tiltag man kan udføre for at imødegå denne risiko.

Guidelines til god designpraksis

Standarderne IEC 61508 og IEC 61511 giver både producenter af udstyr til sikkerhed og ejere af procesanlæg en guideline til god ingeniør designpraksis, når man arbejder med procesanlæg. Standarderne beskriver, hvorledes du skal/kan vurdere et procesloop, og beregne om denne overholder de sikkerhedsnormer, der er opstillet for et givet anlæg eller enkelt loop.

Efter Eksamen

Efter en bestået eksamen vil du få et uddannelsesbevis udstedt af TÜV Reinland, og du må på dit visitkort bruge titlen TÜV Certified FS Engineer.

Målgruppe

Uddannelsen kan være relevant for dig, hvis du fx er ingeniør eller tekniker, der er involveret i design, bygning, drift og/eller vedligehold af procesanlæg. Der er dog nogle krav, du skal opfylde for at kunne tage uddannelsen.

Du skal have:

  • Minimum 3 års praktisk erfaring med Functional Safety  
  • Minimum en bachelor grad eller en tilsvarende grad af ingeniøransvar i din virksomhed (Bekræftes af arbejdsgiver)  
  • Udfyldt et spørgeskema, der skal godkendes af TÜV, inden deltagelse kan bekræftes. (Spørgeskemaet fremsendes ved tilmelding).   

Uddannelsens forløb er 4 dage, hvor tre af dagene er undervisning, og den sidste dag er en 4 timers skriftlig eksamination. Prisen er inklusiv frokost, kursusmateriale, eksamination og certifikat. Underviser anbefaler, at deltagerne indlogeres på hotel i de dage træningen står på, da der vil være hjemmearbejde fra dag til dag samt eksamensforberedelse. Vi hjælper gerne med bestilling af hotel.

Dato:        3.-6. maj 2022
Sted: København eller centralt på Sjælland
Pris:         22.000,- kr. ekskl. moms pr. person 
(Prisen faktureres ved bekræftet tilmelding)
Sprog:      Undervisningen foregår på engelsk.


Tilmelding


Du kan få mere information om kurset og tilmelde dig ved at skrive eller ringe til:

Annette Henriksen
ahe@insatech.com
2761 4528


 

 

Downloads