Radar is the better ultrasonic

Radar is the better ultrasonic

 

Radar is the better ultrasonic

Radarsensorerne får nyt hjerte

I dag findes radar overalt, fra simple bevægelsessensorer i døre til komplekse afstandsmålere i biler. De tekniske krav til en industriel niveaumåler er dog helt anderledes. Mens mennesker og biler reflekterer radarsignaler særdeles godt, er procesmedier oftest svære at detektere. For at kunne måle på disse skal sensoren have en meget højere signalsensitivitet.

Derfor har VEGA udviklet deres egen radarmikrochip, som er særligt optimeret til kravene for niveaumåling. Denne mikrochip er hjertet i de nye sensorer og takket være dens lille størrelse, lave energiforbrug og det optimerede frekvensområde, er det nu muligt at bygge meget kompakte radarinstrumenter. Denne nye serie er derfor væsentligt billigere og kan afløse ultralydsmålere i stort set alle applikationer.
Lavet til hverdagsbrug
80 GHz radar har fremragende signalfokuseringsegenskaber og er upåvirket af temperaturændringer og andre operationelle forhold. Den nye kompakte instrumentserie er designet til standard måleopgaver og komplementerer derfor det eksisterende sortiment af VEGAPULS 60 seriens Plics® radar. 

Fordelene ved radar teknologi kontra ultralyd

Radarsensorer måler meget mere pålideligt end ultralydssensorer. Under udviklingen af den nye kompakte instrumentserie har VEGAs fokus desuden været på simpel installation og drift, derfor kan alle parametre nu hurtigt ændres trådløst via smartphone eller tablet med den nye VEGA Tools app.

Find din radar her
Påvirkninger fra proces og omgivelser
På grund af deres fysiske måleprincip er ultralydssensorer let påvirkelige af deres omgivelser. Lydens hastighed påvirkes for eksempel af ændringer i temperatur, mens skiftende dampe og gasser påvirker nøjagtigheden. Stærk vind, regn og selv tåge kan også dæmpe de udsendte lydbølger og dermed påvirke målingen yderlige. 

Radarsensorers ydeevne bliver ikke påvirket af temperatur, tryk eller vakuum og er derfor i stand til at levere korrekte og pålidelige målinger under alle miljøpåvirkninger.


Skidt og kondensat
I mange applikationer kæmper sensorer med ophobning. Det er især gældende for ultralydssensorer, hvor ophobning påvirker pålideligheden af målesignalet og øger død zonen.

Optimeret signalbehandling gør det muligt for radaren at dæmpe den interferens, der opstår på grund af ophobningen på antennen. Derfor er radaren immun over for skidt og ophobning, og den skal derfor ikke rengøres.


Død zone og neddykning
Nogle sensorer sidder i applikationer, der jævnligt bliver oversvømmet. For at forhindre det bliver ultralydssensorerne ofte udstyret med oversvømmelsesbeskyttelse. 

Denne beskyttelse samler dog let skidt, som forringer målingens pålidelighed.
Raderer har ingen død zoner. De har derfor ikke brug for denne beskyttelse, og fungerer pålideligt helt op til sensorantennen, selv når den er oversvømmet.


Pålidelighed og nøjagtighed
Takket være den gode signalfokusering på 80 GHz teknologien, kan strålen rettes mod mediet med stor præcision. Det betyder, at selv smalle skakter, ophobning på vægge samt indvendige rør og pumper ikke generer forstyrrende signaler. Derudover er der, i modsætning til ultralyd, ikke brug for at dæmpe falske signaler.Radar er derfor meget velegnet til at bruge på steder med lidt plads og i beholdere med intern opbygning.

Særligt anvendelige i følgende applikationer:
  • Pumpestationer  
  • Opbevarings- og buffertanke  
  • Regnvandsoversvømmelsessikring   
  • Flow i åbne kanaler  
  • Niveaumåling i å og havnebassiner  
  • Kemikalietanke  
  • Brændstoftanke  
  • Kalksiloer
Læse mere om applikationer i denne brochureVil du vide mere så kontakt:

Jørgen Strange
Product Manager Level and Pressure

Direct: +45 2761 4508
E-mail: jorgen.strange@insatech.com

Downloads
Brochure