Projektarbejde

Projektarbejde

 

Projektarbejde

Vi styrer og udvikler dine projekter

I vores Projektafdeling arbejder vi ud fra en projektmodel, der sikrer, at vi får afdækket dine krav og ønsker til design og funktionalitet samt, at vi kan opfylde disse. Vi går systematisk til værks allerede ved idé og analysefasen, og fortsætter indtil projektet er testet og klar til afsendelse. Vi kan også hjælpe med at idriftsætte løsningen hos dig! 

Vi indgår desuden gerne i dialog eller samarbejde med dig når projektforslaget eller forprojektet skal udarbejdes. Her tager vi stilling til spørgsmål vedrørende krav, ønsker, funktioner og kvalitet, som tilsammen danner grundlag for den endelige godkendelse. Når projektsalget/forprojektet er godkendt opstartes hovedprojektet. 

Vi udarbejder løsninger både med og uden instrumentering, det kan for eksempel være en udskiftning eller udvidelse af dit eksisterende system eller styring. 

Inden din løsning fremstilles overvejer vi altid følgende spørgsmål:
  • Er designspecifikationen i overensstemmelse med de funktionelle-, tekniske- og brugermæssige krav?  
  • Er designspecifikationen tilstrækkelig til, at både de interne og eksterne parter kan fremstille løsningen inden for de opsatte ressourcer samt tids- og budgetmæssige rammer?  
  • Hvordan sikrer vi, at løsningen fremstilles efter de fastlagte procedurer og retningslinjer?  
Efter løsningen er fremstillet, gennemfører vi en Factory Acceptance Test (FAT), hvor løsningens funktionalitet gennemgås, så du kan se, at den virker som den skal. Du er altid velkommen til at overvære denne test hos Insatech. Når installationen er udført, kan vi desuden lave en Site Acceptance Test (SAT), der sikrer, at løsningen også fungerer efter transport og opsætning. Herefter kan vi træne dig og dine kollegaer i at bruge systemet. Tilvælger du dette involveres de kommende operatører samt vedligeholdelsespersonale i forskellige testscenarier for at sikre, at de ved, hvordan løsningen skal betjenes. 

Sidst men ikke mindst leverer vi en dokumentationspakke, der gør det nemt at udføre vedligehold på løsningen. Vores dokumentationspakke betyder desuden, at du til enhver tid kan få Insatech, eller en anden leverandør, til at ændre eller udvikle på løsningen.