Produkter » Procesoptimering - sikker vej til besparelse

Medium_jankranendonk080600005

Optimering af din proces kan være en del af vejen ud af krisen

Mange steder, hvor vi kommer rundt på virksomheder, ser vi processer, der ikke kører optimalt, med det resultat at:


Der bruges for meget energi

Det tager for lang tid, med de omkostninger det indebærer.

Vi har valgt at sætte fokus på nogle del-processer som forekommer bredt i industrien, og vise eksempler på hvordan der kan optimeres med relativ få midler.

I denne tid med knaphed på investeringsvilje og likviditet, er det særdeles vigtigt at tilbagebetalingstiden for en nyinvestering minimeres. Denne vigtige betragtning er noget, vi kan hjælpe med at fastlægge, således at en ansøgning om midler også er fornuftig.

 

Fokus på delprocesser:

Vi har valgt at sætte fokus på følgende processer i første omgang.

Optimering af separationsprocesser går typisk ud på at sikre at de komponeneter der skal adskilles, bliver separeret korrekt, og at der ikke kommer for meget af det kostbare produkt ud til ”spildsiden.” Dette gøres typisk ved at måle på koncentrationen eller renheden af mediet efter filtrering/separationen. Om det er tørstof, fedt, proteiner eller andet, så er det i dag relativ enkelt at etablere en on-line måling, for at sikre, at systemet fungerer optimalt.

Et godt eksempel på en sådan process havde vi i Insanyt, Nr. 62, hvor en fugtmåling efter en dekanter på slam anvendes til at sikre det optimale tørstofindhold. Falder tørstoffet, vil det typisk være tegn på manglende polymer dosering/blanding før dekanteren, eller et problem med dekanteren. Omkostningerne ved at fjerne fugt ved tørring i stedet for i dekanteren er mange gange højere, tager længere tid, med en nedsættelse af kapaciteten som følge.

Forbedring af tørstofindhold fra ca. 20% til 22%

Forbedring af tørstofindhold fra ca. 20% til 22% kan betyde flere hundredetusinde kroner/år.