On-line fugtmåling sikrer hurtigt analyseresultat på din flis

On-line fugtmåling sikrer hurtigt analyseresultat på din flis

 

On-line fugtmåling sikrer hurtigt analyseresultat på din flis

Det kan være en tidskrævende proces at bestemme fugtindholdet i træflis, da du først skal udtage en lille mængde flis, som derefter skal tørre i et varmeskab i flere timer. Derudover foreskriver referencemetoden at du indsamler en prøve på under ét kilo – ud af en leverance på for eksempel 40 ton er dette en forsvindende lille prøveandel især i noget så uhomogent som træflis. Usikkerheden vil derfor også slå igennem når du skal styre din kedel og i afregningen af flisen.

Det kan dog være en dyrt at skulle øge størrelsen af prøven, derfor gik vi i 2017 sammen med blandt andre Teknologisk Institut i Århus om at udvikle en ny arbejdsproces, der skal gøre det til en langt mere smidig proces at bestemme fugtindholdet. 

Løsningen blev at implementere en kendt on-line teknologi i en stationær sampler, hvor det eneste du skal gøre, er at hælde flisen op i bakken, præsentere flisen for instrumentet og notere gennemsnittet, hvilket kan gøres på under 10 minutter. Fordelene ved den nye metode er, at du nu kan bruge en langt større mængde flis til at bestemme fugtindholdet, vi anbefaler for eksempel tre murespande af 12 liter flis. Den større mængde flis gør det nemmere at få en repræsentativ måling af fugtindholdet og hjælper dig til bedre at kunne styre din kedel. Derudover kan den mere præcise måling være med til at give dig en mere korrekt afregning, så du betaler for det du får.
 

Testopsætning til måling af fugt i flis

Sampleren kan tilpasses flere måleprincipper, men har siden starten af projektet været testet med en NIR måler. Projektet “Sporbar Online Fugtmåling i Træflis” (SOFT) forventes at blive afsluttet ultimo 2020.

Vil du vide mere så kontakt.Heidi Herup
Product Manager - Analytical

Direct: +45 2761 4525
E-mail: hhe@insatech.com