Ny vandbehandlingsteknologi vil sikre vores drikkevand

Ny vandbehandlingsteknologi vil sikre vores drikkevand

 

Ny vandbehandlingsteknologi vil sikre vores drikkevand

PRESSEMEDDELELSE - 04.03.2021

Pesticider i vores grundvand er en udfordring, og selv om vi stopper brugen af pesticider i dag, så vil det være vanskeligt at beskytte forbrugerne imod de skadelige stoffer de næste 30 år. Men nu har to danske virksomheder – Insatech og DGE med støtte fra Miljøministeriets MUDP-pulje – fundet løsningen og den er allerede i brug!

Løsningen hedder RemUVe®, og er et vandbehandlingsanlæg, der nedbryder pesticider og klorerede opløsningsmidler, ved at kombinere UV-teknologi med en yderst nøjagtig dosering af brintoverilte. Miljøstyrelsen har netop udgivet en rapport, der beskriver RemUVe®-teknologien og dens resultater. Med udgivelsen af rapporten er testfasen fortid, og Miljøstyrelsen anser løsningen som et væsentligt indlæg i debatten om den danske miljøpolitik. 

Arbejdet med RemUVe® er allerede begyndt, blandt andet hos Novafos, der til dagligt arbejder for at sikre, at forbrugerne, i ni nordsjællandske kommuner, har rent drikkevand i hanen. Bo Lindhardt, Vicedirektør og Vandchef hos Novafos fortæller: 

”I sommeren 2020 gennemførte vi sammen med Insatech og DGE to pilottests af rensning for DMS, med brintperoxid/UV, og på baggrund af de positive resultater, har vi valgt at forsætte samarbejdet.”


Udviklingsprocessen frem til i dag 

Det statsstøttede MUDP-projekts formål har fra begyndelsen været at oprense og sikre vores grund- og drikkevand for pesticider og klorerede opløsningsmidler. Resultatet er en yderst nøjagtig vandbehandlingsform baseret på UV-H2O2.

For at nå hertil har Insatech og DGE bygget et mobilt fuldskalaanlæg, som også fås som en fast installation, til test af processen hos vandværker og ved afværgeboringer rundt om i landet. Fokus har været på test af pesticidresterne DMS, DPC, BAM og CGA 108906, som alle er vist effektivt nedbrudt ved RemUVe®-processen.

Derudover er der fundet klare sammenhænge imellem doseringen af energi og H2O2 i forhold til nedbrydningen. Klorerede opløsningsmidler som PCE, TCE og VC er ligeledes undersøgt, og der er også fundet effektiv og hurtig nedbrydning af disse stoffer. 

På baggrund af denne proces er det nu muligt at estimere anlægsstørrelsen til behandling for de undersøgte forurenende stoffer ud fra data omkring ønsket nedbrydning, flow og vandets UVT-værdi samt indhold af andre stoffer, som påvirker processen. I forbindelse med flere af de udførte tests er der samtidig lavet økonomiske overvejelser, så udgifterne ved behandling af klorerede opløsningsmidler og pesticidrester, ved anvendelse af RemUVe®, er gennemsigtiggjort. Udgifterne er fundet så lave som 0,56 kr./m3 behandlet vand


For yderligere kommentarer eller information kontakt venligst:

Mathias Schouw, Product Manager – Analytical Solutions (Insatech), M: 2761 4542, Mathias.schouw@insatech.com

Martin Bymose, Projektchef, geolog (DGE) M: 6155 7535, mbb@dge.dk