Service/Kursus - Niveaumåling

Kursus - NiveaumålingPå niveaukurset vil vi tage servicebrillerne på og med udgangspunkt i dagligdagens problemstillinger, kigger vi på fordele og ulemper ved forskellige måleprincipper. Der vil blive lagt vægt på korrekt placering og montage, måleproblemer, fejlsøgning og justering af niveauinstrumenterne. Igennem hele kurset er der lagt vægt på at tage udgangspunkt i applikationer fra dagligdagen, som gør det let at forstå de forskellige problemstillinger samt løsningen på disse. 
  • Teori og overblik over måleprincipper
    På kurset gennemgår vi teorien bag forskellige måleprincipper, herunder radar, ultralyd og guidede mikrobølger, samt fordele og ulemper ved disse. Desuden vil vi komme ind på korrekt placering og montage, samt valg af korrekt måler til forskellige medier, både væske og faststof. Der vil igennem kurset være fokus på radarteknologien. 
  • Opsætning, justering og fejlsøgning af instrumenter
    I løbet af kurset vil vi tage fat på DTM filer (Device Type Manager), som er en filtype (driver), der bliver brugt til opsætning af langt de fleste instrumenter verden over. Vi tager udgangspunkt i instrumenter fra VEGA og bruger DTM filerne sammen med PACTware™ softwaren til at lave opsætningen, justering og fejlsøgning af instrumenterne. Desuden vil vi på kurset komme ind på lineariseringstabeller, som du kan bruge, hvis du gerne vil omregne niveau til fx tons.

Mål

Efter kurset har du fået indblik i de forskellige måleprincipper samt de fordele og ulemper, der kan forekomme afhængig af, hvilken opgave du har foran dig. Du har ligeledes fået et kendskab til, hvordan du skal placere og montere de forskellige instrumenter for at opnå den bedst mulige og korrekte måling af dit niveau. Du vil også få en forståelse af, hvordan du kan anvende PACTware™ kommunikations-softwaren til at lave opsætning, justere og fejlsøge dit instrument, samt vide hvilke parametre du skal være opmærksom på, når du gør dette. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som skal indstille, programmere og arbejde med niveaumålinger. På kurset vil du få indblik i:

  • Valg af det rigtige instrument  
  • Korrekt montering  
  • Opstart og indstilling 

Det praktiske

Kurset er inklusiv fuld forplejning herunder morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe samt snacks, te, kaffe og vand. Du får selvfølgeligt udleveret kursusmateriale og et certifikat for deltagelse på kurset.

Dato: Skriv dig op allerede nu til det næste kursus
Tid: 08:30 - 16:00
Sted: Insatech A/S, Næstvedvej 73C, 4720 Præstø
Pris: 3.000,- ekskl. moms (DKK)
(2.500 per person ved 2 personer)

Tilmelding

Der er plads til 12 personer på kurset og det vil blive gennemført ved mindst 6 tilmeldinger. Tilmeldingen sker efter først til mølle princippet da der ofte er mange tilmeldinger. Prisen for kurset i flowmåling er DKK. 3.000 ekskl. moms (2.500 pr / person ved 2 personer). Vi gør opmærksom på at tilmelding til kurset er bindende.


Du kan blive skrevet op eller tilmelde dig ved at skrive eller ringe til:

Annette Henriksen
ahe@insatech.com
2761 4528

Tilpassede kurser præcis til dine behov

Hvis ikke dette kursus dækker dine behov, kan vi afholde kurser målrettet netop dig og din virksomhed. Vi har for eksempel afholdt kurser med fokus på instrumenter eller uddybende kurser om specifikke måleprincipper. Hvis du ønsker et tilpasset kursus, er du altid velkommen til at skrive eller ringe, så tager vi en snak om dine behov.