Produkter » Kontrol med en Clamp-on flowmåler kan forhindre overraskelser

Medium_634065_web

Med en Clamp-On flowmåler kan en kontrol af eksisterende flowmålere nemt udføres.

Kunne man forestille sig at det ville være fordelagtigt at få en jævnlig kontrol af de flowmålere, som sidder fastmonteret på anlægget eller i marken? Er det ikke tilfældet, at mange blindt stoler på de værdier som den gode gamle flowmåler har spyttet ud de sidste 10 år?

Hvis processen kører rimeligt, eller afregningerne ellers virker fornuftige, er der ikke mange, der bekymrer sig særligt om det. Faktisk viser det sig tit, at der kan være en fejlvisning på 10-15% på ældre fastmonterede målere, hvilket i bedste tilfælde kan betyde, at man sparer penge, men i værste tilfælde kan målerens fejlvisning være årsag til en relativ stor merudgift på årsbasis. Hvem skal betale det?

I første omgang dig, men i sidste ende kunderne. Det behøver ikke at koste mange penge at være på forkant med slidtage.

Insatech står til rådighed med måleudstyr til sådanne opgaver. Med en Clamp-on måler er det muligt at måle/kontrollere flowet uden at skulle skære og svejse i procesrørene. Transduceren monteres blot uden på rørene, med dens smarte linial system nemt og hurtigt, og man er klar til måling efter blot 5-10 min.

Flexim’s nye bærbare ultralydsflowmåler med Li-ion teknologi giver op til 17 timers batteridrift.

Der er mulighed for at måle på rør fra 6 mm til 6500 mm. Der er desuden mulighed for at lave to målinger samtidig. Flowmåleren kan logge op til 100.000 målinger og ved hjælp af software kan data overføres til et
Excelark.

 Bærbar Clamp-on flowmåler.

Bærbar Clamp-on flowmåler.

 Flexim’s linealsystem sikrer en korrekt placering af transduceren

Flexim’s linealsystem sikrer en korrekt placering af
transduceren, så der opnås en sikker og korrekt måling.

 

Hvordan fungerer Clamp-On?

Kodeordet er transittid, hvilket er et udtryk for, hvor hurtigt en genstand rejser fra A til B. Der sendes en lydbølge fra transducer A ind i røret, som rammer den modsatte rørvæg og reflekteres videre til transducer B. Derefter sendes en lydbølge tilbage til transducer A, og undervejs måles, hvor lang tid lydbølgerne er undervejs. Hvis flowretningen er mod højre, betyder dette, at lyden vil rejse hurtigere fra A til B end omvendt. Dette skyldes at der først sendes med strømmen og bagefter mod strømmen. Figur 1.

Hvis vi skal finde et udtryk for flowhastigheden, kan dette beregnes med formlen ?T=T2-T1

Det forholder sig sådan, at ?T er ligefrem proportional med flowhastigheden, dvs. kender vi tidsforskellen, kan vi finde flowet i meter/sekund. Når hastigheden er kendt, kan flowcomputeren beregne volumenflowet udfra rørets indvendige areal.

Illustrationen viser måleprincippets transittid.

Figur 1. Illustrationen viser måleprincippets transittid.

 

Vægtykkelse

For at foretage en måling skal rørdiameter og vægtykkelse indtastes i instrumentet. Rørdiameteren er forholdsvis nem at finde, men vægtykkelsen kan være mere besværlig, hvis det ikke er anført på røret. Det er derfor muligt at få en vægtykkelsesmåler som ved hjælp af ultralyd kan bestemme materiale tykkelsen på ens procesrør, uden at skære i røret.

Masseflow

Udover at måle volumetrisk flow f.eks. (m³/h)  kan der også måles masseflow ved hjælp af muligheden for at tilslutte eksterne temperaturfølere. Det kan enten gøres ved hjælp af eksisterende temperaturfølere, som tilsluttes instrumentet eller med Flexim’s clamp-on temperaturfølere.

Når volumeflow og temperatur kendes, kan den indbyggede flowcomputer beregne masseflow ud fra en omfattende database over forskellige medier.

Energiberegning

Med Clamp-on temperaturfølere er det også muligt at måle energi og energiforbrug. Ved at tilslutte to temperaturfølere kan der måles den afsatte energimængde i f.eks. en varmeveksler. Beregningerne foretages også her udfra den interne database.

Med Flexims Clamp-on måler er der mulighed for at logge op til 100.000 logninger, som kan overføres til en PC via RS-232.

Resultat med det samme

Stadig flere virksomheder får brug for at måle og kontrollere deres flow og energimålere. Med det transportable Clamp-on system fra Flexim kan tvivlsspørgsmål hurtigt og nemt elimineres. Skulle der være en mistanke til en eksisterende måler, skal denne sendes til kalibrering, og der kan gå flere uger, inden man kan få et endeligt svar. Med Flexim Clamp-on får du svar samme dag, uden at skulle lukke systemer ned og afmontere diverse instrumenter, for at sende dem til kalibrering.

Mål koncentration med Flexims Clamp-on måler!

Lydens hastighed afhænger af, hvilket materiale lyden passerer igennem. For eksempel er lydens hastighed i vand 1402 m/s ved 0°C, og i Methyl Alkohol 1130 m/s ved 0°C. Hvis man blander de to stoffer, vil deres fælles lydhastighed ligger et sted derimellem, afhængig af koncentration.
Figur 2.

Transmitteren har kapacitet til online at beregne både det aktuelle flow, samt den aktuelle koncentration, hvor der naturligvis tages hensyn til temperaturens indflydelse.

Lydhastighed i forhold til koncentration.

Figur 2. Lydhastighed i forhold til koncentration.

 

Lej en Clamp-On flowmåler

Du kan vælge følgende 3 løsninger:

  • Vi kommer forbi med en Clamp-On flowmåler og udfører alt arbejdet for dig.
  • Du vælger selv at udføre målingerne med vores udlejningsudstyr.
  • Hvis du har mange målesteder, kan det måske betale sig at købe en måler.