Service/Instrumenteringskurser

Medium_insatech_indlæg_©tt-film-16

Instrumenteringskurser

Vi tilbyder kurser i instrumentering og applikationstræning, herunder analyse, justering, kalibrering, vedligehold og montage.  
Kender du jeres måleinstrumenters funktioner så godt, at I opnår de optimale gevinster af udstyret og kan spare virksomheden for penge ved korrekt anvendelse og vedligehold? 

Eller ønsker du som bruger, indkøber eller ansvarlig for vedligehold at dygtiggøre dig? Så 
tilbyder vi kurser i blandt andet generel instrumentering inden for:

Flowmåling
Niveaumåling
pH-måling 
Ledningsevnemåling
inklusive analyse og kalibrering.  

Vores kurser indbefatter alle teoretiske og praktiske forhold vedrørende installation, konfigurering og vedligehold af feltinstrumentering og analyseudstyr. Desuden vejledning til korrekt montage ud fra forholdene.  

Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet, tilpasset dit interesseområde og behov for uddannelse. Jo bedre kendskab I har til jeres måleinstrumenter og applikationer, jo bedre mulighed får I for at opnå de tilsigtede, præcise og effektive målinger og kortere nedetid.  

Koncentreret og specifikt indhold 

På bare én kursusdag pr. emne kan du opnå viden inden for både teori om f.eks. måleprincipper og praktik såsom korrekt montage, funktionalitet og vedligehold.
  
Det ser vi som en nødvendighed, da der i den moderne produktion, er to meget vigtige parametre for at kunne installere, konfigurere og vedligeholde udstyr: 

1) At du har basisviden om måleprincipper for de installerede instrumenter på anlæggene.
2) At du har viden om funktionen af de enkelte trin i virksomhedens proces. 
 
Når du har den rette indsigt, vil opståede fejl – eller årsagen til fejlmålinger – hurtigt blive opdaget og rettet i tide. Det er vigtigt for alle virksomheder, at nedetid minimeres mest muligt, og uddannelse af personale kan derfor være altafgørende for, hvor stabilt processerne forløber og hvor hurtigt samme processer fungerer korrekt efter nedetid. Det er vigtigt, at personer i vedligehold har denne forståelse, men også procesoperatører kan have gavn af denne viden, og kan i mange tilfælde selv udbedre og rette fejl. 
 

Stil de rigtige spørgsmål 

Når du som den medarbejder, der skal indkøbe instrumenter, forstår måleprincippernes fordele/begrænsninger, kan du bedre stille de relevante spørgsmål til instrumentkrav og afklare behov. 

Kalibrering 

Et kursus kan for eksempel indeholde træning i tryk-, temperatur-, pH- og ledningsevnekalibrering. Har jeres virksomhed valgt at have egen kalibreringsafdeling, er det vigtigt at forstå, hvordan en god kalibrering udføres og dokumenteres korrekt. 
Alle emner i et kursus bygges op omkring teori for de enkelte måleprincipper, eksempler for anvendelse i praksis og afsluttende med hands-on træning i konfigurering, justering og kalibrering.  

Formål/Du opnår: 

Teoretisk og praktisk basisviden om de forskellige måleprincipper 
Guide til korrekt valg af måleprincip til de enkelte opgaver 
Vejledning i korrekt installation 
Træning i justering, kalibrering og vedligehold af tilsluttet udstyr på procesanlæggene

 
Har du eller dine kollegaer behov for undervisning, eller blot en genopfriskning af ovenstående, så kontakt os, og lad os få en snak om hvilke emner, et kursus eventuelt skal indeholde - vi kan sammensætte det til jeres virksomheds behov.
 
Kurserne kan afholdes hos os i Bårse - og vi kommer også meget gerne ud til jer og afholder kurset med udgangspunkt i jeres anlæg. 
Annette Henriksen
Sales Administration
Direct: +45 2761 4528
E-mail: ahe@insatech.com