Service/Instrumenteringskurser

Instrumenteringskurser

Kurser i instrumentering

Instrumentering – analyse – justering – kalibrering

Insatech kan tilbyde kurser i bl.a. generel instrumentering, analyse og  kalibrering. Vi har udarbejdet et kursuskoncept, der er meget flexibelt, og kan tilpasses den enkelte virksomhed for uddannelse af personale.

Kurset indbefatter alle teoretiske og praktiske forhold vedrørende installation-, konfigurering og vedligehold af feltinstrumentering og analyseudstyr.

Koncentreret og specifikt

Lignende kurser strækker sig typisk over 1-2 uger, hvor vi med vort koncept kan fokusere på det specifikke behov, og hermed afkorte varigheden. Et kursus kan sammensættes, så det rammer netop de interesseområder, der måtte være. For at installere-, konfigurere og vedligeholde udstyr i en moderne produktion, er det som bekendt meget vigtigt at forstå to ting i den sammenhæng.

1) At man er vidende om funktionen af de enkelte trin i virksomhedens proces.

2) At man som minimum har basisviden om måleprincipper for de installerede instrumenter på anlæggene.

Har man forståelse for det, vil opståede fejl – eller årsagen til fejlmålinger – hurtigt blive opdaget og rettet i tide. I dag er det vigtigt at nedetid på en virksomhed minimeres mest muligt, og uddannelse af personale kan derfor være altafgørende for, hvor stabilt processerne forløber. Det er vigtigt, at personer i vedligehold har denne forståelse, men også procesoperatører kan have gavn af denne viden, og kan i mange tilfælde selv udbedre og rette fejl. 

Stil de rigtige spørgsmål

Hvis den medarbejder, der skal indkøbe instrumenter, forstår måleprincippernes fordele/begrænsninger, kan han/hun bedre stille de relevante spørgsmål til instrumentkrav og herefter afklare behov.

Kalibrering

Et kursus kan også indeholde træning i tryk-, temperatur-, pH- og ledningsevnekalibrering. Hvis virksomhenden har valgt at have sin egen kalibreringsafdeling, er det vigtigt, at forstå hvordan en god kalibrering udføres og dokumenteres korrekt.

Alle emner i et kursus bygges op omkring teori for de enkelte måleprincipper, eksempler for anvendelse i praksis og afsluttende med hands-on træning i konfigurering, justering  og kalibrering.

Formål:

At give deltagerne en teoretisk og praktisk basisviden om de forskellige måleprincipper, korrekt valg af måleprincip til de enkelte opgaver, korrekt installation samt træning i justering, kalibrering og vedligehold af tilsluttet udstyr på procesanlæggene.

Har jeres personale behov for kursus, eller blot en genopfriskning af ovenstående, så kontakt Insatech, og lad os få en snak om hvilke emner, et kursus eventuelt skal indeholde, således at vi kan målrette det efter netop jeres virksomheds behov.

Hos os finder du instrumenter og løsninger der kan løse ethvert behov for måling i processen :
Analyse : pH ledningsevne ilt turbiditet fugt fedt koncentration cellevækst
Dataopsamling og registrering : papirløs dataopsamling, logning eller print
Flow : væske faststof gas damp

Kalibrering : tryk temperatur ledningsevne flow pH
Niveau : væske faststof
Regulering : proces temperatur
Service- og test : Bærbart test- og kontroludstyr

Systemer : DCS-systemer sikkerheds- og shutdownsystemer
Temperatur : temperaturfølere termometre pressostater
Tryk : differens hydrostatisk proces
Visning : displays alarmer signalbehandling
Wireless : kommunikation