Produkter » Hvad er Functional Safety

Medium_piper-alpha-oil-rig-web

SIL-TÜV Functional Safety

Functional Safety er en systematisk måde at betragte sikkerhedsniveauet i sit procesanlæg, set ud fra styringen af processen, identificere risikoer for mennesker, materiel og miljø, beregne og anskuelig-gøre hvilke tiltag, man kan gøre for at imødegå denne risiko.


Baggrunden for at man begyndte at arbejde med Functional Safety og instrumented safety systems var den store ulykke på off shore platformen Piper Alpha i 1988. Herefter har man arbejdet på internationale standarder for opbygning af sikkerhedssystemer, og efter flere store ulykker og flere standarder, er man kommet frem til standarderne IEC 61508 og IEC 61511. Dette er nu en international anerkendt standard, i USA kaldes standarden ISA84 men den har samme indhold som IEC61511.

 

Hvad er sikkerhed?

Sikkerhed er frihed for uacceptabel risiko

 

Hvad er så risiko ?

Risiko er et yderst relativ begreb, den har forskellige betydninger rundt om i verden, er betinget af kultur, religion, traditioner, og selv for det enkelte menneske er der stor forskel på, hvad der er en uacceptabel risiko.


Vil dette være en acceptabel risiko for dig, i forhold til målet?


IEC 61508 og IEC 61511 giver både producenter af udstyr til sikkerhed og ejere af procesanlæg en guideline til godt ingeniør designpraksis, når man arbejder med procesanlæg. Men konklusionen er, at sikkerhed i procesanlæg starter med at få fastlagt, hvad der er en acceptabel risiko. Dette kan kun gøres ved en overordnet beslutning fra ejeren af procesanlægget, og i enkelte tilfælde i samarbejde med myndighederne.

 

Standardernes omfang

Begge standarder omfatter 5 hovedområder, der er identificeret som:

1. Functional safety management system

2. Klarlægningen af processens livscyklus ud fra et sikkerhedsperspektiv

3. ”Pipe to pipe” fremgangsmåde

4. Qualitative sikkerhedsvurderinger

5. Undersystemers arkitektur.

 

Uddannelsesmuligheder

I samarbejde med TÜV Rheinland udbyder Insatech introduktionskursus i Functional Safety til alle, der arbejder på et procesanlæg og et uddannelsesforløb til dem, der skal designe sikkerhedssystemerne. Her kan man blive TÜV certificed FS engineer.
Grafisk IEC 61511-1 livscyklus
Grafisk IEC 61511-1 livscyklus.