Produkter » Hårdfør niveaumåling

Medium_vega-kemisk

Hårdfør niveaumåler til den kemiske industri

I mange industrier, blandt andet den kemiske industri, kan omgivelser og processer være meget aggressive, hvilket stiller store krav til valget af velegnede niveaumålere til disse applikationer.

Resin – et vigtigt råmateriale

Resin anvendes i mange produkter i dag, blandt andet indenfor bil- og vindmølleindustrien. Fremstilling af Resin foregår i varmestyrede procestanke, hvor de nødvendige råmaterialer og opløsningsmidler blandes. Procestanke har ofte en procestemperatur på over 150 °C og mange gange under vakuum eller høje procestryk. De mekaniske dele inde i tanken dækkes ofte under processen af materiale med høj viskositet, hvilket kan betyde at overvågning og niveaumåling kan svigte.

Niveaumåling med VEGAPULS 63

Niveaumåling med VEGAPULS 63 

VEGAPULS63 radarsensor kan med fordel anvendes ved niveaumåling netop i denne type procestanke. Ved at anvende radarmåling uden direkte berøring med produktet undgår man opbygning af materiale og vil således altid få en pålidelig måling. Radarmålinger er endvidere upåvirket af temperatur og tryk i tanken, og da radarmålinger altid måler afstanden til produktets overflade, er målingen ikke påvirket af skiftende densitet under processen.

Huset på VEGAPULS 63 er udført i et materiale, som specielt beskytter mod ætsende og korroderende medier.

Niveaumåling med VEGAPULS 63


Niveauswitch med VEGASWING 63

VEGASWING 63 niveauswitch er en gaffelformet niveauvagt, som grundlæggende er en stemmegaffel, som vibrerer med gaflens resonansfrekvens. Når gaflen dækkes af produktet, ændres resonansfrekvensen, og vil resultere i en switchfunktion.

VEGASWING 63 er yderst velegnet til brug i procestanke, da temperaturer op til 250 °C, høj viskositet og tryk op til 64 bar ikke har nogen indflydelse på sensoren og dens virkemåde.  I ætsende og korroderende miljøer kan VEGASWING63 leveres i resistent materiale eller med emalje belægning, en såkaldt coating.

Niveauswitch med VEGASWING 63

 

Differentiel trykmåling med VEGABAR 61

Hvis der opstår skum i forbindelse med en produktion i en procestank, er det ikke altid muligt at anvende radar til niveaumåling, da skummet, afhængig af dets beskaffenhed, absorberer mikrobølgerne og dermed hindrer en refleksion. I disse tilfælde kan det være en fordel at anvende en differentiel trykmåling med to tryktransmittere, men vi har løst opgaver med skum på overfladen, så vi har god erfaring, med hvornår det kan lade sig gøre.

VEGABAR 61 tryktransmitter måler det hydrostatiske tryk, og eventuel skum på overfladen vil ikke påvirke denne trykmåling. I tryksatte procestanke vil forskellen mellem overtryk og søjletryk give et differenstryk, som er et udtryk for niveauet i tanken.